Metoda ślizgowa jest sprawdzoną i niezawodną technologią szybkiego wznoszenia żelbetowych obiektów wysokościowych, takich jak zbiorniki, silosy i obiekty wieżowe, do których zaliczamy np. kominy przemysłowe i filary mostowe. Metodę tą można stosować również w budowie pionowych części budowli z żelbetu czy betonu sprężonego, takich jak np. rdzenie wieżowców, pylony mostów, wieże wiatraków.

Metoda ta jest ponad trzykrotnie szybsza od deskowania przestawnego. Pozwala uzyskać całkowicie monolityczną strukturę powierzchni. Znacząco wpływa to na jakość konstrukcji oraz pozwala zaoszczędzić czas i koszty obsługi, najmu maszyn i przygotowania placu budowy.
Zasada metody ślizgowej polega na prawie ciągłym, pionowym albo nachylonym podnoszeniu konstrukcji szalunku z jednoczesnym wykonywaniem wielu etapów. Betonowanie, zbrojenie, pielęgnowanie betonu, aplikacja powłok ochronnych betonu – realizowane w jednym ciągu technologicznym.
Urządzenie ślizgowe, potocznie zwane „ślizgiem”, wraz z platformą roboczą wspiera się na prętach nośnych wnosząc się do góry razem z budowanym obiektem betonowym. Urządzenie wznosi się dzięki podnośnikom hydraulicznym, których ilość dobierana jest indywidualnie w zależności od rodzaju wykonywanego obiektu. Podnoszenie odbywa się małymi skokami o wielkości 20 – 25 mm w stałych odstępach czasu. Prace wykonuje się z reguły przez 24 godziny na dobę, możliwe jest jednak ślizganie odcinkami. Prędkość ślizgania – wznoszenia urządzenia ślizgowego wynosi zazwyczaj od 3 do 8 metrów na dobę, jednakże dla mniejszych wymiarów elementów osiąga się prędkości większe. Decydujący jest przy tym postęp prac zbrojarskich, czas przyrostu wytrzymałości mieszanki betonowej, stopień skomplikowania i rozmiary wznoszonego obiektu.
Szalunki ślizgowe
Zatrudniamy kadrę z wieloletnim doświadczeniem przy realizacji kontraktów krajowych jak i zagranicznych. Nasz zespół tworzą ludzie doświadczeni, otwarci i gotowi przyjąć najtrudniejsze wyzwania. Kadra zarządzająca, inżynierowie jak również pracownicy budowlani to ludzie, dla których budownictwo to coś więcej niż praca, to także pasja. Wierzymy, że pracownicy są podstawą sukcesu naszej firmy. W pełni angażujemy się w realizowane przez nas zadania, co pozwala nam być wiarygodnym i rzetelnym partnerem.
Slipform
Open Mind sp. z o.o.
ul. Małkowskiego 30/1
70-304 Szczecin, Polska
NIP 852 261 53 77
+48 502 825 015
office@slipform.ltd