Wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym prowadzimy badania nad automatyzacją i rozwojem technologii szalunków ślizgowych.

„Usługa badawczo-rozwojowa polegająca na przeprowadzaniu badań na rzecz firmy Open Mind Sp. z o.o. nad prototypowym zautomatyzowaniem szalunku ślizgowego”


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
Typ projektu 1 Małe projekty B+R

Wartość dofinansowania: 199 750,00 zł
Całkowita wartość projektu: 289 050,00 zł


Przedmiotem projektu jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej na rzecz firmy Open Mind Sp. z o.o. której rezultatem będzie opracowanie zautomatyzowanego szalunku ślizgowego, przeznaczonego do wznoszenia konstrukcji pionowych. Projekt ten związany jest z realizacją obiektów budowlanych, w tym robót budowlanych związanych ze wnoszeniem budowli różnego rodzaju. Przedmiotowy Projekt dotyczy wytworzenia technologii automatycznych szalunków ślizgowych, opartych o silniki w konstrukcji metalowej, zautomatyzowanych, służących do wznoszenia obiektów wysokościowych. Zakończenie projektu zaplanowane jest na sierpień 2022 r.

„Wdrożenie produkcji innowacyjnych automatycznych szalunków ślizgowych”

W ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Wartość dofinansowania: 993 300,00 zł
Całkowita wartość projektu: 2 221 380,00 zł

Przedmiotem projektu jest wdrożenie produkcji innowacyjnych automatycznych szalunków ślizgowych, które będą wynikiem prac B+R realizowanych przez Open Mind sp. z o.o. wraz z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Wdrożenie wyniku prac B+R wykonywanych w ramach innego projektu zapewnia pełną komplementarność realizowanych przedsięwzięć. Gotowy produkt będzie wprowadzony do sprzedaży i wykorzystywany na użytek własny firmy. Opracowanie zautomatyzowanego szalunku będzie cechowało się nowatorstwem zastosowanych rozwiązań szczególnie w zakresie systemu określającego stopień związania betonu. Zakończenie projektu zaplanowane jest na kwiecień 2023.

Slipform
Open Mind sp. z o.o.
ul. Małkowskiego 30/1
70-304 Szczecin, Polska
NIP 852 261 53 77
+48 502 825 015
office@slipform.ltd